1. schůze 7leagueBrno

Dne 9.2.2010 se konala první oficiální schůze brněnského týmu.

  • Začátek porady 19:53
  • Účast:

Lukáš Juran, Ondřej Soudek, Václav Skyba, Jan Trávníček, Lukáš Medek, Jiří Fiala, Jan Křivánek, Dana Dostalíková a Martin Všetíček.

Jako první bod jsme začali probírat vzniklou situaci na poli powerbockingu, a to dvě asociaceČAPB a SK skákací boty. S ohledem na dosavadní dění se všichni přítomní vyjádřili a dne 9.2.2010 se náš team oficiálně přidal k ČAPB. Taktéž všichni přítomni jednohlasně zvolili Ondřeje Soudka jako svého zástupce pro Brno.

Další v pořadí byly plány na rok 2010. Byl zmíněn web www.capb.cz a kalendář akcí. Kromě toho by v dubnu měly proběhnout závody v Brně a oficiálně tak zahájit letní sezonu skákání. Byly navrženy dvě sportoviště, většina zúčastněných přislíbila svou pomoc v organizaci či ve shánění sponzorů a partnerů. V květnu se dá očekávat větší výprava brňáků na orientační běhu v Plzni. Velký důraz byl dbán na třetí ročník Aubrie.

Své místo k jednání měly i tréninky. Krom Jirky Fialy bylo odsouhlaseno zavedení tréningového programu – čili řízené rozcvičky a skákání. V následujících dnech se bude utvářet skupinka na trénování synchro vystoupení na různé akce. Každý se mohl vyjádřít, zda-li bude chtít vystupovat či nikoliv. Pro byli: Václav Skyba, Dana Dostalíková, Ondřej Soudek, Jan Křivánek, Lukáš Medek a Martin Všetíček.
Dalším cílem bylo vymyslení názvu pro náš tým – každý vymyslí pár názvu a do konce února zvolíme ten, který se nám bude nejvíce líbit. Taktéž jsme se ve většině shodli, že budeme pořádat více akcí spontánních – hromadné výlety po okolí, skákání sa veřejných místech apod.

Ondřej Soudek oznámil svou absenci, která bude od 14.2. pravděpodobně až do 20.3. Po tu dobu se organizace ujímá Dana Dostalíková s Martinem Všetíčkem.

  • V 20:44 byla porada prohlášena za ukončenou a mohli jsme se naplno věnovat jídlu a pití.
  • V 21:21 Dana, ač celý večer pila zarytě kofolu a veřejně tím bojovala proti alkoholismu, vzala nevědomky Vaškovi pivo a začala jej kloktat 🙂